Artykuły i porady

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

  • 1 października 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net została wyłączona

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 10 września 2019 roku wydał kolejną decyzję, nakładającą karę finansową za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Karę nałożono na spółkę Morele.net, za zastosowanie niewystarczających środków technicznych i organizacyjnych, które były nieodpowiednie do istniejącego ryzyka przetwarzania danych. Zbyt mały poziom zabezpieczenia danych, doprowadził do nieuprawnionego dostępu do danych ponad 2 mln użytkowników.

Organ nadzorczy uznał, że naruszenia miało poważny charakter, ze względu na jego dużą skalę, a w wyniku naruszenia zaistniało wysokie ryzyko negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą. Ze względu na niezastosowanie przez spółkę Morele.net wystarczających środków ochrony danych osobowych, została naruszona zasada poufności określona w art. 5 ust. 1 lit. f RODO.

Prezes UODO ustalając wysokość kary finansowej wziął pod uwagę okoliczności łagodzące, dobrą współpracę administratora oraz podjęte działania w celu usunięcia naruszenia. Wysokość kary finansowej wyniosła 2.830,410 zł.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1189

Tagi: , , , , , , ,