Artykuły i porady

Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO

Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO

  • 30 czerwca 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO została wyłączona

 

Decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 roku Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, nałożył kolejną karę finansową za naruszenie przepisów wynikających z RODO.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu, będący administratorem danych, upublicznił na stronie internetowej dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie, podając ich imiona, nazwiska, adresy oraz numery PESEL. Konieczność publikowania informacji o przyznanych licencjach wynikała wprost z uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, która nie określała jednak zakresu danych, które w związku z tym powinny być udostępnione.

PUODO uznał, iż udostępniając dane o tak szerokim zakresie, administrator nie zapewnił bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, co mogło powodować ryzyko ich bezprawnego naruszenia.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej sam dokonał zgłoszenia naruszenia wskazując, iż upublicznienie danych dotyczyło okresu od października 2015 roku do lipca 2018 roku. Zaznaczył również, że o naruszeniu, a także o zakończonym procesie usunięcia naruszenia, powiadomił osoby, których dane dotyczą. Administrator usunął pliki z danymi, oraz polecił dostawcom wyszukiwarek, aby usunąć dane z wyników wyszukiwania.

Organ nadzorczy uznał powyższe działania za niewystarczające, podjęto bowiem tylko ograniczone czynności, które w konsekwencji okazały się nieskuteczne. Dane w dalszym ciągu pojawiały się w wyszukiwarce internetowej.

PUODO wydając decyzję, nakładającą na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu administracyjną karę pieniężną, uwzględnił dobrą współpracę administratora z organem, całkowite usunięcie naruszenia przez DZPN w trakcie trwania postępowania oraz brak dowodów na istnienie szkód po stronie osób, których dane zostały ujawnione.

Wysokość kary została określona na kwotę 55.750,50 zł.

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019

 

Tagi: , , , , , , ,