Artykuły i porady

Kopie dokumentów tożsamości

Kopie dokumentów tożsamości

  • 2 września 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Kopie dokumentów tożsamości została wyłączona

 

Jedną z podstawowych zasad rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest minimalizacja danych. Reguła ta stanowi, iż dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wykonanie kserokopii dowodu osobistego w wielu przypadkach narusza zasadę minimalizacji danych. Należy bowiem pamiętać, iż dokument tożsamości poza standardowymi informacjami zawiera również nasz wizerunek, płeć czy obywatelstwo, co ewidentnie nie jest niezbędne np. do zawarcia umowy telekomunikacyjnej czy wypożyczenia sprzętu.

Wykonania kserokopii dowodu osobistego przez przedsiębiorcę nie można tłumaczyć celem ewentualnego dochodzenia roszczeń. W tym przypadku wystarczające będzie spisanie danych z przedstawionego dokumentu.

Jako osoby fizyczne, w sytuacji przetwarzania przez podmiot danych w zbyt szerokim zakresie, mamy możliwość zwrócenia się do administratora z wnioskiem o usunięcie danych, powołując się na naruszenie prawa (art.. 5 pkt. 1 lit. c RODO). Konsekwencją braku reakcji na nasz wniosek, powinno być złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skontaktuj się z naszą Kancelarią.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1097

Tagi: , , , , , , , ,