Artykuły i porady

Nasze dzieci w Internecie – dane osobowe, które pozostaną tam na zawsze

Nasze dzieci w Internecie – dane osobowe, które pozostaną tam na zawsze

  • 5 grudnia 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Nasze dzieci w Internecie – dane osobowe, które pozostaną tam na zawsze została wyłączona

 

Czy publikując wizerunek dziecka na portalach społecznościowych zastanawiałeś się nad zagrożeniami? Wszystkie informacje opublikowane w Internecie pozostaną w nim bowiem na zawsze, warto więc pomyśleć o przykrych konsekwencjach jakie mogą wystąpić teraz lub w przyszłości.

Dzieci również mają prawo do prywatności, dlatego rodzice powinni rozpowszechniać ich zdjęcia w sposób rozważny oraz dobrze zarządzać należącymi do nich danymi osobowymi.

Czasami jedno z rodziców samodzielnie podejmuje decyzję o umieszczeniu wizerunku swojego dziecka w Internecie, nawet wtedy gdy druga strona jest temu przeciwna. Zgodnie z treścią art. 98 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy rodzicami rozstrzyga Sąd opiekuńczy.

Aby opublikować dane osobowe dziecka w wieku do lat 16 niezbędna jest zgoda osoby sprawującej nad nią władzę rodzicielską. Niezbędne jest więc umożliwienie rodzicom czy opiekunom wyrażenia swobodnej zgody w tym zakresie.

Administrator musi pamiętać by przetwarzanie danych osobowych dziecka było zgodne z podstawowymi zasadami, zwłaszcza z art. 5 oraz art. 7 RODO. Powinien więc ocenić wiążące się z tym ryzyko oraz zadbać o spełnienie w sposób jasny i rzetelny obowiązku informacyjnego.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1268

Tagi: , , , , , , ,