Artykuły i porady

NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki

NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki

  • 10 września 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki została wyłączona

 

Spisanie danych osobowych z dowodu jest wystarczające, aby założyć konto bankowe lub sprawdzić zdolność kredytową.

Należy podkreślić, iż artykuł 112b ustawy prawo bankowe nie porusza kwestii kopii dowodu tożsamości, pozwala jedynie na przetwarzanie danych w nim zawartych.

Prezes Związku Banków Polskich wystosował zapytanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o analizę prawa w tym zakresie. Stanowisko UODO w tej kwestii jest jednomyślne. Prezes UODO wskazał, iż nie ma zgody na wykonywanie kopii dowodu tożsamości przy każdej czynności załatwianej w banku.

Powyższe może bowiem prowadzić do wykorzystania danych przez jednostki nieupoważnione, w tym do kradzieży tożsamości. Wyjątkami dopuszczającymi kopiowanie dowodów osobistych, są sytuacje opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prezes UODO podkreślił, że instytucje bankowe mogą wykonać kopię dowodów osobistych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i gdy wynika to wprost z przepisów prawa.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1182

 

Tagi: , , , , , ,