Artykuły i porady

Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny

Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny

  • 21 sierpnia 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny została wyłączona

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął działania aby numer PESEL nie był jawny w certyfikatach podpisu elektronicznego lub identyfikatorach usług cyfrowych.

Przedstawiciele UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji debatowali nad wykorzystaniem numer PESEL jako elementu certyfikatu podpisu elektronicznego oraz identyfikatora w środkach komunikacji elektronicznej.

Narada odbyła się w związku z wystąpieniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącym jawności numeru PESEL.

UODO jest bowiem zaniepokojony ujawnianiem numeru PESEL w certyfikatach i zwracał uwagę na ten problem podczas prowadzenia prac nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych. Sektor sądownictwa oraz Rzecznik Praw Obywatelskich również ma co do tego zastrzeżenia.

Przedstawiciele UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji osiągnęli wspólne stanowisko, mówiące że ograniczenie zjawiska kradzieży tożsamości powinno być powiązane z utajnieniem numeru PESEL. Obie instytucje podjęły współpracę w celu zwiększenia ochrony danych osobowych w tym zakresie.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1098

Tagi: , , , , , , , ,