Artykuły i porady

Ochrona danych osobowych a aplikacje mobilne

Ochrona danych osobowych a aplikacje mobilne

  • 21 lipca 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Ochrona danych osobowych a aplikacje mobilne została wyłączona

 

W ostatnim czasie bardzo popularna stała się aplikacja FaceApp, pobrana już przez ponad 100 mln użytkowników. Należy jednak zaznaczyć, iż przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji, użytkownik musiał zaakceptować regulamin m. in. w zakresie zgody na przekazanie zdjęć i danych producentowi aplikacji, który mógł je wykorzystać w dowolnym celu, a także przekazać innym podmiotom. Aplikacją FaceApp zainteresowało się Ministerstwo Cyfryzacji.

 

W związku z powyższym, Urząd Ochrony Danych Osobowych w ostatnich dniach opracował 5 zasad bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnych.

  1. Dostęp do danych

Pierwszą z nich jest zwrócenie uwagi przez użytkownika, na dostęp aplikacji do danych zapisanych na telefonie. Często bowiem przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji, należy wyrazić zgodę na dostęp do zdjęć, kontaktów czy lokalizacji, do których później producent ma nieograniczony dostęp.

  1. Minimalizacja

Kolejna zasada odnosi się do określonej w RODO minimalizacji danych, a więc pozyskiwania danych adekwatnych do celu, o czym należy pamiętać, gdy aplikacja żąda udostępnienia naszych danych w bardzo szerokim zakresie.

  1. Regulamin

Trzecia reguła odnosi się do konieczności zapoznania się z regulaminem korzystania i wszelkimi informacjami udostępnianymi przez producenta. Administrator danych powinien spełnić wobec użytkowników obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzanych danych, a informacje te powinny być podane w przejrzystej i zrozumiałej formie, jasnym i prostym językiem.

  1. Zgody

Instalując aplikacje mobilną należy również zastanowić się nad wszelkimi wyrażonymi zgodami np. dotyczącymi marketingu.

  1. Ograniczone zaufanie

Ostatnia już zasada to ograniczone zaufanie. Aplikacje mobilne mogą być bowiem wykorzystywane w sposób sprzeczny z określonym wcześniej celem, np. poprzez śledzenie użytkowników. Aplikacje powinny być więc pobierane z pewnych źródeł, zaś w przypadku bezprawnego wykorzystania danych, należy niniejsze niezwłocznie zgłosić zarówno administratorowi, jak i Prezesowi UODO.

 

Pomimo szeregu możliwości, które dają nam aplikacje mobilne, pamiętaj o tym aby chronić swoje dane!

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1122

Tagi: , , , , , , , , , , ,