Artykuły i porady

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

  • 4 listopada 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny została wyłączona

 

W dniu 18 października 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną karę finansową za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Tym razem kara została nałożona na podmiot publiczny, Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, w wysokości 40.000,00 zł.

Naruszenie przepisów RODO polegało na niezawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami udostępniającymi serwery oraz oprogramowanie. Doszło więc do udostępnienia danych osobowych firmom nieuprawnionym.

Poza wskazanym naruszeniem, w trakcie kontroli dopatrzono się szeregu nieprawidłowości, dotyczących okresu przechowywania oświadczeń majątkowych, braku kopii zapasowych, czy złego prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

Naruszenia te nie zostały usunięte przez administratora, a także nie wprowadzono środków, które miałyby zapobiegać powstaniu naruszeń w przyszłości.

Prezes UODO stwierdził, iż nie wystąpiły przesłanki mogące złagodzić wysokość kary finansowej.

 

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019

Tagi: , , , , , , ,