Artykuły i porady

RODO a COVID – 19

RODO a COVID – 19

  • 24 marca 2020
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania RODO a COVID – 19 została wyłączona

W dniu 19 marca 2020 roku Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19. W oświadczeniu przewodnicząca EROD podkreśliła, iż nawet w tej wyjątkowej sytuacji, w której znaleźli się obecnie administratorzy oraz podmioty przetwarzające, musi zostać zapewniona odpowiednia ochrona danych osobowych, osób których dane dotyczą, zaś nadzwyczajne okoliczności uzasadniają ograniczenie wolności, tylko wtedy jeśli są one proporcjonalne i ograniczone wyłącznie do tego okresu.

Należy zaznaczyć, iż RODO jest aktem bardzo rozbudowanym, a zawarte w nim przepisy pozostają aktualne także w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Rozporządzenie daje możliwość przetwarzania szczególnych kategorii danych (np. dotyczących zdrowia) przez pracodawcę, mającego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne ze względu na istotny interes publiczny lub potrzebę ochrony żywotnych interesów osób fizycznych.

Koniecznie należy zwrócić uwagę na treść motywu 46 RODO, który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

W obecnej sytuacji pracodawcy powinni mieć dostęp do danych dotyczących zdrowia swoich pracowników, jeśli jest to związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych. Powinni również informować o przypadkach zarażenia COVID-19 i wprowadzać w tym zakresie odpowiednie środki ochrony.

Należy jednak pamiętać, iż dane osobowe powinny być przetwarzane w konkretnym celu, zgodnie z zasadą proporcjonalności i minimalizacji danych, zaś osoby, których dane dotyczą, powinny być odpowiednio poinformowane o przetwarzaniu ich danych.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1463

Tagi: , , , , ,