Artykuły i porady

Stanowisko w sprawie pozyskania danych przez operatora pocztowego

Stanowisko w sprawie pozyskania danych przez operatora pocztowego

  • 27 kwietnia 2020
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Stanowisko w sprawie pozyskania danych przez operatora pocztowego została wyłączona

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił swoje stanowisko w sprawie pozyskania danych przez operatora pocztowego. Oświadczenie to zostało wydane ze względu na ilość zapytań kierowanych w tym zakresie do organu nadzorczego.

Prezes UODO wskazał, iż zgodnie z treścią art. 160 § 1 kodeksu wyborczego, to Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, sporządzaniem spisów wyborców, a także prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru i to ten podmiot jest organem odpowiedzialnym, za zgodny z prawem przebieg wyborów.

W oświadczeniu powołano się również na art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który stanowi, iż operator ”po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organ administracji rządowej”.

Operator pocztowy powoływał się w treści wniosków na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, nakładającą obowiązek wynikający z treści art. 99 ustawy wskazanej powyżej. Prezes UODO uznał więc, iż istnieje podstawa prawna do udostępniania danych osobowych operatorowi pocztowemu, o ile złożony przez niego wniosek spełnia wymagania co do formy.

Organ nadzorczy podkreślił również jak ważne są zasady ochrony danych osobowych wynikające wprost z przepisów RODO oraz zaznaczył, iż obserwuje proces przetwarzania danych osobowych wyborców, zaś w przypadku naruszeń podejmie stosowne działania.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1508

Tagi: , , , , ,