RODO Kompleksowy

Kompleksowe wdrożenie procedur RODO poparte zmianą nieadekwatnego do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych obecnego stanu prawnego i organizacyjnego podmiotu. Sporządzamy Państwu spersonalizowaną dokumentację firmową (2 segregatory) odpowiadająca standardom unijnym i niezbędnym potrzebom formalnym.

Dokumentacja zostaje sporządzona po osobistym, wnikliwym audycie przedstawiciela kancelarii specjalizującym się w RODO w siedzibie Klienta.

DLA KOGO ?
Dla wszystkich podmiotów, które potrzebują wdrożenia procedury RODO wraz z dokładną analizą procesów PDO i diagnozą obszarów koniecznych do optymalizacji. Dla firm, które chciałyby przeprowadzić niezbędną reformę procesu przetwarzania danych. Kompleksowe wdrożenie RODO przeprowadzamy łączenie z kilkugodzinnym szkoleniem pracowników prowadzonym przez wyspecjalizowanego prawnika naszej kancelarii.

CZAS SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

Wariant Kompleksowy realizuje pełne wdrożenie wymogów prawnych RODO w trakcie około 20 dniowego procesu, którego efektem jest świadomość wszystkich pracowników firmy na temat zachodzących zmian oraz pełna dokumentacja opracowana wg najwyższych standardów unijnych.