Przejęcie funkcji IODO

Utrzymanie zgodności z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych.

Osoby mające sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych powinny gwarantować Państwu zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego poprzez posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, uwzględniającej ryzyka związane z realizowanymi przez Państwa procesami biznesowymi.

Proponowana przez nas usługa przejęcia funkcji inspektora ochrony danych (IOD) stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych.

Zalety outsourcingu funkcji IOD to:

  • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
  • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
  • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.