Posts Tagged ‘dokument tożsamości’

NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki

NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki

  • 10 września 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania NIE dla kopiowania dowodu osobistego przez banki została wyłączona

  Spisanie danych osobowych z dowodu jest wystarczające, aby założyć konto bankowe lub sprawdzić zdolność kredytową. Należy podkreślić, iż artykuł 112b ustawy prawo bankowe nie porusza kwestii kopii dowodu tożsamości, pozwala jedynie na przetwarzanie danych w nim zawartych. Prezes Związku…

Kopie dokumentów tożsamości

Kopie dokumentów tożsamości

  • 2 września 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Kopie dokumentów tożsamości została wyłączona

  Jedną z podstawowych zasad rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest minimalizacja danych. Reguła ta stanowi, iż dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony…