Posts Tagged ‘kara finansowa’

PONOWNA ANALIZA NAŁOŻONEJ KARY PIENIĘŻNEJ

PONOWNA ANALIZA NAŁOŻONEJ KARY PIENIĘŻNEJ

 • 31 stycznia 2020
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania PONOWNA ANALIZA NAŁOŻONEJ KARY PIENIĘŻNEJ została wyłączona

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż w przypadku pozyskiwania danych osobowych z ogólnodostępnych rejestrów, administrator jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego, wobec osób, których dane tam się znajdują. Wysoki koszt wynikający z obowiązku poinformowania osób, nie wypełnia definicji…

Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody

Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody

 • 29 grudnia 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody została wyłączona

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, co wynika wprost z przepisów RODO. Podmioty które utrudniają wycofanie zgody muszą liczyć się z odpowiednimi konsekwencjami. UODO nałożył w ostatnim czasie karę finansową w wysokości 201.000,00 zł…

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

 • 4 listopada 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny została wyłączona

  W dniu 18 października 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną karę finansową za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Tym razem kara została nałożona na podmiot publiczny, Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, w wysokości 40.000,00 zł. Naruszenie przepisów RODO…

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

 • 1 października 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net została wyłączona

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 10 września 2019 roku wydał kolejną decyzję, nakładającą karę finansową za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Karę nałożono na spółkę Morele.net, za zastosowanie niewystarczających środków technicznych i organizacyjnych, które były nieodpowiednie…

Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO

Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO

 • 30 czerwca 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kolejna kara finansowa za naruszenie przepisów wynikających z RODO została wyłączona

  Decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 roku Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, nałożył kolejną karę finansową za naruszenie przepisów wynikających z RODO. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu, będący administratorem danych, upublicznił na…

Pierwsz decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pierwsz decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • 8 maja 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Pierwsz decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została wyłączona

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 15 marca 2019 roku wydał pierwszą decyzję stwierdzającą naruszenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i…