Posts Tagged ‘rodo’

Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych

Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych

 • 28 maja 2020
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych została wyłączona

W ostatnim czasie większa ilość podmiotów zgłosiła stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych. PUODO otrzymał zgłoszenie: Politechniki Warszawskiej (nieuprawniony dostęp do danych w związku ze złamaniem zabezpieczeń), Fortum Marketing and Sales Polska S. A. (naruszenie poufności danych osobowych klientów), PANEK S….

RODO a COVID – 19

RODO a COVID – 19

 • 24 marca 2020
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania RODO a COVID – 19 została wyłączona

W dniu 19 marca 2020 roku Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19. W oświadczeniu przewodnicząca EROD podkreśliła, iż nawet w tej wyjątkowej sytuacji, w której znaleźli się obecnie administratorzy oraz podmioty…

NOWA STRUKTURA UODO

NOWA STRUKTURA UODO

 • 22 stycznia 2020
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania NOWA STRUKTURA UODO została wyłączona

  Ilość skarg dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 roku znacznie wzrosła. W drugiej połowie 2018 roku wpłynęło ok. 4500 skarg, zaś w 2019 roku aż 7000. Ze względu na gwałtowny wzrost zainteresowania ochroną danych…

Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody

Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody

 • 29 grudnia 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kara finansowa za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody została wyłączona

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, co wynika wprost z przepisów RODO. Podmioty które utrudniają wycofanie zgody muszą liczyć się z odpowiednimi konsekwencjami. UODO nałożył w ostatnim czasie karę finansową w wysokości 201.000,00 zł…

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny

 • 4 listopada 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Pierwsza kara finansowa nałożona na podmiot publiczny została wyłączona

  W dniu 18 października 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną karę finansową za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Tym razem kara została nałożona na podmiot publiczny, Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, w wysokości 40.000,00 zł. Naruszenie przepisów RODO…

Kolejne ataki oszustów

Kolejne ataki oszustów

 • 20 października 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kolejne ataki oszustów została wyłączona

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po raz kolejny ostrzega przed atakami oszustów. Od jakiegoś czasu docierają bowiem do UODO informacje od osób, które otrzymały maila, z wiadomością o nieuprawnionym ujawnieniu ich danych osobowych. Każda z tych wiadomości zawiera link,…

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net

 • 1 października 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kara finansowa nałożona na spółkę Morele.net została wyłączona

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 10 września 2019 roku wydał kolejną decyzję, nakładającą karę finansową za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Karę nałożono na spółkę Morele.net, za zastosowanie niewystarczających środków technicznych i organizacyjnych, które były nieodpowiednie…

Kopie dokumentów tożsamości

Kopie dokumentów tożsamości

 • 2 września 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kopie dokumentów tożsamości została wyłączona

  Jedną z podstawowych zasad rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest minimalizacja danych. Reguła ta stanowi, iż dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony…

Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny

Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny

 • 21 sierpnia 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Numer PESEL nie powinien być publicznie jawny została wyłączona

  Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął działania aby numer PESEL nie był jawny w certyfikatach podpisu elektronicznego lub identyfikatorach usług cyfrowych. Przedstawiciele UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji debatowali nad wykorzystaniem numer PESEL jako elementu certyfikatu podpisu elektronicznego oraz identyfikatora w środkach…

Kontrola stanu trzeźwości pracowników

Kontrola stanu trzeźwości pracowników

 • 31 lipca 2019
 • Anna Sowa
 • Możliwość komentowania Kontrola stanu trzeźwości pracowników została wyłączona

  Zgodnie z treścią art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy wstanie po…

Page 1of 2: 1 2